Üdv a Látogatónak!

Évek óta komoly erőfeszítéseket teszünk azért, hogy ez az Egyházmegyei Könyvtár a maga teljességében minél több könyv- és kultúra szerető ember számára elérhető legyen. Felújításokkal, költöztetéssel, a kutatási- és látogatási idő kiterjesztésével reméljük ez sikerült is. Az elmúlt években jelentősen megnőtt az ide látogatók száma. Bízunk abban, hogy e honlap segítségével még többen felfedezik, és mások figyelmét is felhívják e könyvtár létezésére. A Szombathelyre látogatók sem feltétlenül tudnak róla, de még szomorúbb, hogy az itt lakók közül is csak kevesen ismerik. Reményeink szerint most egy szép jövő elé nézhetünk, sokan el akarnak majd látogatni a kultúra eme szentélyébe, hogy szemükkel is lássák azt, amit az interneten felfedeznek!

püspöki köszöntő

Amikor az ember belép egy a könyvtárba, akaratlanul is a költő, Vörösmarty versének (Gondolatok a könyvtárban) a sorai jutnak az eszébe: Hová lépsz most, gondold meg, oh tudós;majd pedig elmereng a költővel együtt arról, hogy Ment-e / A könyvek által a világ elébb? Kétségtelenül, ma is akadhatnak, akik időnként osztják a költő reményvesztett, pesszimista világszemléletét, de szerencsére, miként akkor, úgy ma sem ez az életérzés a meghatározó össztársadalmi szinten. A könyvek bármilyen furcsa sorsot tudhatnak is maguk mögött, a gondolat, a tudás, az üzenet által, amit hordoznak, mindig termékenyítőleg hatnak a következő korok emberének gondolkodására. Ha csak küzdelmek és nehézségek árán is, de megy előre általuk a világ. Osztjuk Plinius véleményét, aki szerint: Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit (= Nincs olyan rossz könyv, amelyből valami jót ne tanulhatnánk.) A könyvekből ma is sokan merítenek tudást, erőt, lelkesedést, elszántságot a mindennapi munkájukhoz és jövőbeli terveikhez.


Az internet és az elektronikus könyvek korában is vegyünk kézbe nyomtatott könyveket! Fedezzük fel újra a bennük rejlő szinte misztikus érzéseket! Osszuk meg másokkal is, legfőképpen a következő nemzedékkel a belőlük szerzett tudásunkat, érzéseinket, hogy reményt és bátorítást adjunk embertársainknak a jövőre, valahogy úgy, ahogy a vers utolsó sorai által a költő is teszi: Mi dolgunk a világon? küzdeni / Erőnk szerint a legnemesbekért. / Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. / Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből / S a szellemharcok tiszta sugaránál / Olyan magasra tettük, mint lehet, / Mondhatjuk, térvén őseink porához: / Köszönjük élet! áldomásidat, / Ez jó mulatság, férfi munka volt!


Kísérje Isten áldása az ide látogatók életét és azok munkáját, akik embertársaik számára szorgalmas igyekezettel lehetővé teszik e könyvtár kincsei közötti eligazodást!Szombathely, 2015. Vízkereszt ünnepén


Dr. Veres András

szombathelyi megyéspüspök

püspöki címer