Egyházmegyei könyvtár

Szombathely

Tisztelt Kutatók, Látogatók! A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár és a Szent Márton Kölcsönkönyvtár 2024. 07. 08-10. és 2024. 07. 15-26. között zárva tart. Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Látogatók! 2024. 06. 07-én péntek délelőtti tárlatvezetéseink nem indulnak! Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Kutatók, Látogatók! Nyitva tartásunk 2024. április 29-étől módosul: A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár kedd-péntek 08.00 – 16.00,a Szent Márton Kölcsönkönyvtár kedd-szerda 08.00 – 12.00 között várja Önöket!

Tisztelt Kutatók, Látogatók!   A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár és a Szent Márton Kölcsönkönyvtár 2024. március 28-án, április 02-án és 05-én technikai okok miatt ZÁRVA tart.   Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Kutatók, Látogatók! A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár 2024. március 08-án technikai okok miatt ZÁRVA tart. Megértésüket köszönjük!

Bemutatkozás

A Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont üdvözli a honlapját felkereső érdeklődőket.

Szombathely életében jelentős fejlődést hozott az új püspökség felállítása 1777-ben. A Szombathelyi Egyházmegye első főpásztora, Szily János (1735–1799) – püspöki székfoglalója után – nemcsak az egyházszervezet kiépítésén dolgozott, hanem püspöki székhelyén muzeális, majd közművelődési és oktatási intézményeket alapított, amelyek rövidesen az egyházi és világi műveltség kulturális központjaivá formálódtak. Az újonnan keletkezett közgyűjtemények (múzeum és könyvtár) kezdetektől nyitva álltak úgy az egyházi, mint a civil értelmiség előtt.
Szily püspök tudta, hogy a magasabb műveltséget terjesztő egyházmegyének elengedhetetlen velejárója egy jól felszerelt bibliotéka. Ugyanakkor Mária Terézia (1717–1780), a felvilágosult uralkodó is megkövetelte a főpapoktól, hogy székhelyeiken saját könyvtárat létesítsenek.
A székesegyház alapkövének elhelyezése (1791. augusztus 29.) után, Szily püspök elérkezettnek látta az időt arra, hogy könyvtárát az épülőben lévő székesegyháznak adományozza. Magánkönyvtárát egyházi tulajdonban lévő, ugyanakkor pedig nyilvános könyvtárnak létesítette. Az alapító a könyvtár helyét is kijelölte: a szeminárium második emeletén helyezzék el a bibliotékát. Egyidejűleg megbízta a századvég egyik legfoglalkoztatottabb festőjét, a bécsi származású Dorffmaister Istvánt (1729 k. –1797), hogy fesse ki a leendő könyvtár helyiségeit.
A Székesegyházi-könyvtár alapító bullájának aláírására 1791. december 21-én került sor. Ezzel létrejött a város első nyilvános könyvtára, mely kezdetektől jól szervezett formában működött.
A kezdeti, körülbelül 3000 kötetes könyvtári állomány már magában foglalta a legértékesebb – s máig legféltettebb – kincseket: a 16 középkori kódexet és a 96 ősnyomtatványt. (Utóbbi 101-re emelkedett a második püspök Herzan Ferenc (1735–1804) könyvgyűjteménye révén.)
A szombathelyi püspökség könyvtárai kitüntetett helyet foglalnak el a magyarországi egyházi könyvtárak között. 2008-tól a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár fogja össze és felügyeli a püspökség központjában található három különgyűjteményt: a Herzan-könyvtárt, a Szent Márton Kölcsönkönyvtárt és a Mikes-könyvtárt. E négy könyvgyűjtemény különféle korokban más-más céllal jött létre attól függően, hogy a könyvgyűjtő főpapok bibliofil vagy inkább tudós egyéniségek voltak. Az egyházmegyei könyvtár állományának magja nagyon jól tükrözi Szily püspök tudományok és az oktatás iránti érdeklődését és elkötelezettségét. Ezzel szemben Herzan püspök gyűjteménye inkább a bibliofil főpap egyéniségére enged következtetni, aki a könyvtára gyarapításakor legtöbbször a könyv ritkaságát részesítette előnyben, s kevésbé annak tudományos jellegét. A Szent Márton Kölcsönkönyvtár alapításával Mikes püspök egyértelműen a szépirodalmi és a hitéleti művek olvasását helyezte előtérbe. E gyűjtemények, mint egykor és napjainkban, külön-külön egységeket alkotnak, ám közös célt szolgálnak: a tudás megőrzését és közvetítését. S mivel mind más-más, ezért tökéletesen kiegészítik egymást.

Ezennel meghívjuk látogatóinkat egy virtuális kirándulásra.
Készítő: Forum Hungaricum Nonprofit Kft. – Török Melinda – 2022.

Belépőjegyek, nyitvatartás

Belépőjegy árak

Teremkönyvtár
teljes árú jegy
1500 Ft /fő
kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas)
1000 Ft /fő
Herzan-könyvtár
(Csak előzetes időpont egyeztetéssel!)
teljes árú jegy
1000 Ft /fő
kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas)
700 Ft /fő

Tekintettel működésünk személyi feltételeire (az idegenvezetést könyvtárosok végzik), feladataink megfelelő ütemezése és a terem forgalmának tervezhetősége érdekében arra kérünk minden kedves látogató csoportot, hogy előzetesen egyeztesse velünk érkezése időpontját.
Pénztárzárás 15.00 órakor!

Ingyenes látogatók:

  • szombathelyi megyéspüspök, vagy egyházmegyei kormányzó írásos engedélyével rendelkező személy
  • Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményvezetőjének írásos engedélyével rendelkező személy
  • magyarországi egyházi személy
  • fogyatékkal élő személy + egy kísérő
  • diákcsoport esetén kettő kísérő tanár
  • tíz éven aluli gyermek

 

Nyitvatartás

Egyházmegyei Könyvtár
(9700 Szombathely, Szily János u. 1.)
Kedd:
Kutatószolgálat: 08.00 - 16.00
Szerda:
Kutatószolgálat: 08.00 - 16.00
Csütörtök:
8.00 - 16.00 | tárlatvezetés: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00
Péntek:
8.00 - 16.00 | tárlatvezetés: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00
Szent Márton Kölcsönkönyvtár
(9700 Szombathely, Szily János u. 5.)
Kedd:
08.00 - 12.00
Szerda:
08.00 - 12.00

Munkatársak

Dr. Perger Gyula

Igazgató

Rónainé Magyar Krisztina

GYŰJTEMÉNYVEZETŐ​

r.magyar.krisztina@martinus.hu

Hajdu-Nagy Dóra

informatikus könyvtáros

nagy.dora@martinus.hu

Fábián Tamás

Rendszergazda

Takács Györgyné

TECHNIKAI MUNKATÁRS

Újdonságok

Kutatóknak

Rónainé Magyar Krisztina (összeállította)

Könyvtárőrök, papkönyvtárosok-
A 230 éves Egyházmegyei Könyvtár meghatározó személyiségei

Kölcsönzésre

Santone

Isteni novellák

Richard Rohr

Emelkedő zuhanás - Az emberélet két felének lelkisége

Arisztotelész

A lehetőségtől a megvalósulásig

Descartes

Egy kétségtelenül nagy filozófus