Küldetésnyilatkozat

Egyházi intézményünk célja, hogy minden olvasóját, de kiemelten is a Szombathelyi Egyházmegye intézményeinek dolgozóit, a hazai és külföldi kutatókat, valamint az egyetem hallgatóit segítse a tanulásban és a kutatásban.

A könyvtár kiemelt céljának tekinti a Szombathelyi Egyházmegye főpásztorának, papjainak, híveinek és intézményeinek szolgálatát. Teszi ezt a gyűjtőköri szabályzatban leírt szempontok alapján gyűjtött dokumentumokkal.

A hagyományos dokumentumtípusok gyűjtésében alkalmassá kívánjuk tenni az intézményt:

a teológia részterületeinek mélyebb tanulmányozására
a hely- és egyháztörténeti kutatási témák támogatására
a felsőfokú oktatásban részt vevők segítésére
a könyvtári szolgáltatások gyors és szakszerű lebonyolítására
az olvasók kulturált könyvtári környezetben való kiszolgálására
alkalmanként kulturális rendezvények szervezésére

  

Feladatunk, hogy a ránk bízott értékeket megőrizzük, népszerűsítsük és megismertessük olvasóinkkal, látogatóinkkal.